• HAPPY TRAVEL
    Ohrid
    Ohrid-Sretenje
  • Ohrid-Sretenje
  • Ohrid-Sretenje

DDOR Putno Zdravstveno Osiguranje

Autobuski prevoz HAPPY TRAVEL, Makedonija, Ohrid

Ohrid Autobuski prevoz, Ohrid-Sretenje

4 dana
2 noći
Prevoz
Usluga
  • Najam

Program putovanja

O H R I D

 sa fakultativnom posetom Tirani

 

1.dan 14/15.02.2020.Kraljevo-Kruševac-Ohrid

Polazak iz Kraljeva/Kruševca u 23:00/00:00h.Vožnja sa usputnim pauzama radi odmora I obavljanja graničnih formalnosti.

2.dan 15.02.2020.Ohrid

Dolazak u Ohrid u jutarnjim časovima.Po dolasku u Ohrid obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča sa licencom:crkvaSvete Sofije, crkva Svetog Klimenta,rimski amfiteatar,Samuilova tvrđava (panoramski),manastir Sveti Jovan Kaneo,Gornji I Donji grad…Po završetku razgledanja slobodno vreme za individualne aktivnosti.Smeštaj.U večernjim časovima odlazak u restoran na svečanu večeru sa muzikom.Noćenje.

3.dan 16.02. 2020.Ohrid-Tirana-Ohrid

Slobodno vreme ili Fakultativni celodnevni izlet u Albaniju u pratnji lokalnog vodiča. Obilazak Tirane:Saborna crkva,katedrala,Skender-begov trg, Etembegova džamija... Slobodno vreme. U popodnevnim časovima povratak u Ohrid.Noćenje.

4.dan 17.02.2020.Ohrid-Sveti Naum-Kruševac-Kraljevo

Slobodno vreme za setnju.Fakultativni odlazak do Svetog Nauma radi obilaska manastira I Crnog Drima.U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Dolazak oko ponoći.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI:55€ (u dinarskoj protivrednosti,po srednjem kursu NBS na dan uplate)

U cenu je uključeno:

-prevoz autobusima turističke klase sa pratećom opremom,

-dva noćenja u privatnim vilama na Ohridu,smeštaj u 1 /2,1/3 i 1/4 sobama sa kupatilom,lokacija:širi centar grada,

-svečana večera sa muzikom u restoranu “Biljanini izvori”

-troškove organizacije putovanja,

-agencijska pratnja.

 

U cenu nije uključeno:

-međunarodno putno zdravstveno osiguranje-1 € dnevno-nije obavezno

-celodnevni fakultativni izlet u Albaniju(Tirana) 20€ -plaća se u agenciji,

-ulaznice za obilazak Samuilove tvrđave I manastira koji se obilaze,(oko 3€ ukupno,plaća se na licu mesta)

-izlet do Svetog Nauma -10€

-individualni troškovi koji nisu predviđeni programom.

Uslovi plaćanja:

-30% prilikom rezervacije,ostatak 5 dana do polaska

-odloženo: u tri mesečne rate: I rata prilikom rezervacije,ostatak u dve mesečne rate

- deponovanjem čekova ili putem administrativne zabrane.

Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta

predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta- putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

 

Minimum prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana je 40.

U slučaju nedovoljno prijavljenog broja putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najmanje 5 dana pre polaska.

 

Pauze su planirane na 2-2,5h vožnje,zavisno od uslova na putu.

 

Za ovo putovanje potrebna je nova biometrijska lična karta,osim za putnike koji putuju u Albaniju,za koje je potreban nov biometrijski pasoš, sa rokom važenja najmanje 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

 

Za maloletna lica koja ne putuju sa roditeljima,potrebna je saglasnost oba roditelja overena kod notara. Ukoliko putuje sa jednim roditeljem,potrebna je saglasnost drugog roditelja.

 

NAPOMENA:Ovaj program ujedno predstavlja I predugovorno obaveštenje.

Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Happy travel iz Kruševca koja poseduje licencu OTP 267/2020 A25

Smene

14/17.02.2020.

Napomene o ceni

u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

U cenu je uključeno

-smeštaj na bazi 2 noćenja u apartmanima na Ohridu -prevoz -obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča -svečana večera -vodič -troškovi organizacije

U cenu nije uključeno

-osuguranje -fakultativni izleti

Cena od
55 eur
Više detalja
Ponuda na sajtu agencije

Povezane ponude

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?